Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Säkra I/O-moduler

Skapa säkerhetsapplikationer enkelt med IO-Link

Säkra I/O-moduler

De säkra I/O-modulerna från Balluff förenar säkerhets- och automationsteknik genom IO-Link-tekniken. Den överför såväl givar- som ställdonssignaler och går att använda även till säkerhetsapplikationer. Med det universella gränssnittet är det enklare än någonsin att integrera industriell säkerhetsteknik.

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

 • avsedda för säkerhetsapplikationer upp till PLd/SIL2
 • låga underhållskostnader vid service tack vare genomgående diagnostisering och enkla enhetsbyten
 • kostnadseffektiva, enhetliga M12-kablar med öppen ände
 • möjligt att minska stilleståndstiden genom fjärrunderhåll
 • minskning av antalet moduler genom möjligheten att gruppera och standardisera maskinfunktioner

Profisafe via IO-Link

 • en infrastruktur för automatiserings- och säkerhetsteknik upp till PLe/SIL3 via IO-Link
 • låga reparationskostnader vid eventuella underhållsbehov tack vare genomgående felsökning och enkelt enhetsbyte
 • låga kostnader tack vare enhetliga M12-kablar med öppen ände
 • färre IP-adresser krävs
 • standardiserat kabeldragningskoncept, säkra tillhållaranordningar som kan anslutas direkt
 • nästan vilken säkerhetsenhet som helst kan anslutas

CIP Safety I/O-moduler för säkerhet

 • Integrering, detektering och styrning av säkerhetskomponenter i säkra tillämpningar upp till SIL3, Cat.4/PLe
 • Tillförlitlig behandling av säkra tillämpningsdata
 • Anslutning av säkerhetsanordningar med en och två kanaler.
 • lämplig för anslutning av säkerhets- och standardkomponenter
 • Digitala utgångar för att driva upp till 2A per dubbelkanal
 • Platsbesparande montering på maskinen
 • IP67-skyddsklass, TÜV- och ODVA-certifierad
 • Självövervakning och diagnostiska lysdioder

Kommunicera säkert med Safety over IO-Link

Hos Balluff utgörs kärnan i Safety over IO-Link av säkerhetshubben med Profisafe för Profinet. Säkerhetsbrytare, säkerhetsgivare, optoelektroniska skyddsanordningar och andra säkra kommandogivare går på så vis snabbt att ansluta. Det räcker därför med M12-standardkablar för att ansluta nära nog alla slags säkra fältenheter.

Säker kommunikation med styrenhetsnivån sker via Profisafe för Profinet. Det speciella med det: Till säkerhetskonceptet för din anläggning behöver du bara en infrastruktur för att få den industriella säkerhetslösningen på plats. I kombination med våra säkerhetskomponenter får du då ett tillförlitligt system för totalsäkerhet.

Enkel integrering och styrning

De säkra I/O-modulerna fungerar på samma nivå inom anläggningskommunikationen som IO-Link-enheterna. Det innebär att säkerhetshubben och IO-Link-modulerna för säkerhetsapplikationer ansluts till IO-Link-porten på en redan befintlig IO-Link-master av standardtyp.

När det gäller Safety over IO-Link-modulerna så konfigureras de centralt via styrenheten för det aktuella användningsområdet. På själva säkerhetshubben finns det 12 säkra in- och utgångar för anslutning av olika säkerhetskomponenter, som exempelvis säkerhetsgivare, säkerhetsbrytare, säkra låsanordningar och nödstoppsutrustning. Inte bara från Balluff, utan även från andra tillverkare – och alltid med M12-standardkabel.

IO-Link-modulerna med galvanisk isolering för säkerhetsapplikationer styrs med en säker logikenhet som kopplas in uppströms.

Säker signalbehandling

Med Profisafe via IO-Link-modulen kan du behandla alla signaler, t.ex. sådana från brytarkontakter eller OSSD-signaler, på ett säkert sätt. Sådana övervakar den anslutna givartekniken, meddelar deras status till den överordnade Profisafe-styrningen och kan vid behov koppla från de anslutna ställdonen på ett säkert sätt. Dessutom går det att koppla enstaka standardgivare eller standardställdon till vår säkerhetshubb. Den IO-Link-master som används är en icke-säkerhetsrelaterad standardenhet. Det betyder att: säkerhetsrelaterade signaler skickas i tunnel genom masterenheten och alla mellanliggande nivåer ända fram till styrenhetsnivån; först där bearbetas de. Det innebär att du kan spara kostnader genom att använda en redan befintlig IO-Link-master.

Säkerställ en felfri anslutning

Inom ett system gäller att: Ju enklare kablage, desto lägre andel fel. Anslutning med IO-Link ger en enkel M12-anslutning med tre- eller fyrpoliga kontakter. Att anslutningen är så enkel möjliggör Safety over IO-Link även inom maskinsäkerheten. Dessutom sparar du med Safety over IO-Link reda pengar: Anslutningen går snabbt, kräver lite material och blir garanterat felfri.

Sänk totalkostnaderna med Safety over IO-Link

Med Safety over IO-Link kan du fortsätta använda alla fördelar med IO-Link även i fortsättningen. Konceptet förenar säkerhet och automation i ett system. Även säkra I/O-moduler med galvanisk isolering går att komplettera ute på fältet i den befintliga IO-Link-topologin. Du drar dessutom nytta av besparingsmöjligheterna genom IO-Link över hela livscykeln hos dina maskiner.

Minska maskinens utrymmeskrav

Den intelligenta utökningen av IO-Link med säkerhetsfunktioner möjliggör en enkel och säker systemdesign. Du sparar in på kablaget, krymper elskåpsvolymen och minskar utrymmet som maskinerna kräver. Ett ytterligare plus för dig: Våra säkerhetshubbar med Profisafe är enkla att integrera. I vissa fall klarar du dig till och med utan separat hubb. Eftersom säkerhetshubben tillåter det, går det även att slå ihop signalerna från binära standardsensorer.

Öka maskinernas prestanda med minimal expansion

Med Safety over IO-Link går det lätt att utöka den befintliga nätverkstopologin. Säkra I/O-moduler med Profisafe för Profinet gör det möjligt att ansluta både säkerhets- och standardkomponenter. Samtidigt bevaras alla funktioner i ditt system. Och säkerheten garanteras. Genom denna höga grad av skalbarhet ökar genast din anläggnings prestanda, eftersom de båda topologierna sammanförs.

Bygg om anläggningar flexibelt in till sista minuten

Genom standardisering av topologi och säkerhetskomponenter kan du när som helst enkelt och snabbt anpassa din applikation när behovet förändras. Det innebär att du inte bara uppfyller säkerhetskraven enligt gällande standarder och normer – du kan också vara flexibel in i sista minuten. Då kan du förverkliga dina kunders önskemål på ett tillförlitligt sätt och hålla leveransdatum med din maskin.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta