Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Teknisk ordlista

Absolut

Karaktäristik för ett magnetkodat mätsystem där mätvärdet för det aktuella läget är tillgängligt direkt efter aktivering. Alla lägen, t.ex. en mätsträcka, har tillordnats en absolut kodad digital signal eller ett analogt värde. Referenskörning till referenspunkter är inte nödvändigt.

Absoluttryck

Tryck relativt nolltryck (vakuum). Absoluttrycket är alltid positivt.

AIDA

AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilisten (automationsinitiativ från tyska biltillverkare)

Aktiv yta

Aktivt mätande område på elektrodsystemets utåtriktade känsliga platta/elektrod. Den är som regel mindre än täckkåpans yta.


Analog givare Givare vars utgångssignal visas som ett kontinuerligt varierande analogt värde (t. ex. 0–10 V, 4–20 mA).
Antenn

Sändar- eller mottagarenhet för radiovågor.

Användbart avkänningsavstånd

En enskild givarens tillåtna avkänningsavstånd inom de angivna spännings- och temperaturområdena (0,81 sn ≤ su ≤ 1,21 sn).

Arbetsområde sa

Sträcka som kan användas för lägesavkänning.

Arbetsprincip

En givares funktionssätt som olika typer av givare kan delas in efter. Exempelvis efter kapacitiv, induktiv, optisk, magnetisk eller ultraljud.

Arbetsstyckesidentifikation

Identifikation av arbetsstycken, halvfärdiga och färdiga produkter eller arbetsstyckeshållare. Kraven varierar beroende på de material som används. Till skillnad från verktygsidentifikation/Tool-ID är nödvändigt läsavstånd vanligtvis litet till medelstort. Ofta används driftläget dynamisk läsning.

Autokollimation

Reflektionsprincip där en ljusstråle som träffar en reflektor reflekteras parallellt med sig själv. Sändare och mottagare använder samma optiska lins så att sändarljuset och den reflekterade ljusstrålen ligger på samma optiska axel. Fördelen jämfört med dubbla linser är att man slipper dödutrymme framför givaren och att kopplingsegenskaperna är oberoende av inträdesriktningen.


Avkänningsavstånd

Avstånd mellan standardmätplattan och givarens aktiva yta vid vilket en signalväxling utlöses enligt EN 60947-5-2. Vid normalt öppen är det från AV till PÅ och vid normalt stängd från PÅ till AV.

Avkänningsfrekvens

Maximal hastighet med vilken en givare kan känna av ett objekt på ett säkert sätt under standardiserade förhållanden. Detta motsvarar maximalt antal möjliga omkopplingar (PÅ/AV) per sekund. Värdet beror på objektets storlek och hastighet och dess avstånd till kopplingsytan.

Avkänningsområde

Område inom vilket en givares brytavstånd till normplattan kan ställas in.

Avstängningsfördröjning

Den tid som en givare behöver för att svara när mätplattan lämnar avkänningsområdet med faktorn 0,5 av strålningseffekten.

Avståndsgivare med analog utgång

Givare som alstrar en kontinuerlig utgående signal som varierar beroende på avståndet mellan den aktiva ytan och dämpelementet.

Avståndsgivare med analog utgång

Givare som alstrar en kontinuerlig utgående signal som varierar beroende på avståndet mellan den aktiva ytan och objektpunkten. I ett bestämt område (mätområde) alstrar den en linjär utgående signal.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630