Produkter
Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Dokument

Induktiva kopplingar

Beröringsfri överföring av energi och data

Induktiva kopplingar

Det finns flera nackdelar med att använda fasta kablage för givare och ställdon. Kablar och kontakter utsätts ofta för stora påfrestningar i automationsprocesser, vilket leder till att kablarna till slut kan slitas ut och gå av. Detta leder i sin tur till maskinavbrott.

Våra induktiva kopplingar BIC överför data och energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed uppstår inget mekaniskt slitage. Systemtillgängligheten blir högre, cykeltiderna kortare och processen mer flexibel. Enheterna går snabbt att koppla isär, är enkla att hantera och underhållsfria. Det gör i sin tur att du snabbt kan reagera på nya utmaningar.

Särskilda egenskaper

 • inget mekaniskt slitage
 • högre systemtillgänglighet, kortare cykeltider, flexiblare process
 • snabb frånkoppling, enkel hantering, inget underhåll

Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring

 • samtidig styrning av ställdon och insamling av givarsignaler
 • Hjälpspänning för ställdonsdrift kan aktiveras/avaktiveras
 • ingen konfiguration behövs – enkel installation med plug-and-work
 • IO-Link-funktion ända till enheten
 • flexibel processdatalängd

Induktiva kopplingar för signalöverföring

 • Överför signaler till I/O-moduler och styrenheter
 • remote-enhet för individuell styrning och manövrering av låsningsenheter
 • överföring av upp till åtta signaler
 • styrning av kanaler, oberoende av varandra

Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning

 • slitagefritt – beröringsfri energiöverföring via luftspalt
 • snabba verktygsbyten
 • hög flexibilitet