Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera
Produkter
Webbplatser
Dokument

Smart automation och övervakningssystem

Intelligenta sensorer för att optimera produktionen

Smart automation och övervakningssystem

Smart Automation and Monitoring System (SAMS) innehåller intelligenta sensorer och enheter som kan programmeras och konfigureras individuellt och därmed anslutas universellt till alla maskiner. Inom en serie behöver du bara ha en sensor i lager, som du kan använda utan begränsning för dina maskiner, anläggningar och produktionslinjer så snart en sensor behöver bytas ut eller nyanslutas. Bland de nya möjligheter som SAMS erbjuder finns det faktum att smarta sensorer är desamma i både konfiguration och utvärdering, oavsett tillämpningsscenario och mätparametrar, vilket gör implementering och användarvägledning enklare och mer intuitivt.

"Smarta produkter som äntligen lever upp till sitt namn är inte bara ett krav för oss.

Alla våra SAMS-produkter innehåller funktioner som direkt integrerar en mängd olika automatiseringsuppgifter i produkten. Detta innebär att en kontrollant inte behöver ta hand om uppgifterna från början.

Våra sensorer kan beräkna medelvärden eller göra logiska kopplingar. Förutom alla ytterligare värden för tillståndskontroll öppnar detta otaliga möjligheter att lösa automationsproblem som man aldrig trodde var möjliga direkt i sensorn och att generera information från data."

(T. Delfs, produktchef)

Har du några frågor? Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig.
Skriv till oss.

Övervakning och optimering av processer mellan olika maskiner

Balluff har utvecklat Smart Automation and Monitoring System (SAMS) för att du ska kunna övervaka hela processen i ditt företag på alla maskiner. Genom att konfigurera dina sensorer individuellt skapar du en specifik informationskälla som nu ger dig ännu mer data och möjligheter. Du får inte bara rådata som du fortfarande måste utvärdera - Balluffs intelligenta sensorer och enheter hjälper dig att skapa logiska länkar mellan de insamlade sensordata och möjliggör på så sätt en omfattande utvärdering. Vårt automationssystem SAMS registrerar förändringar, mätvärden och råvärden och gör dem tillgängliga för styrsystemet eller system på högre nivå för vidare analys.

Balluffs expertis inom tillståndskontroll som grund för SAMS

Den intelligenta Smart Automation and Monitoring-lösningen bygger på vår erfarenhet och expertis inom tillståndskontroll. Baserat på tillståndsmeddelanden kan fel snabbt upptäckas och lokaliseras. Med intelligent sensorteknik kan du dessutom få tillgång till informationen genom färgad LED-signalvisning direkt på enheten eller på instrumentbrädan, samt till exempel genom logisk sammankoppling av signalerna. Den nya informationen ger dig nya möjligheter att visualisera den i form av grafik eller rapporter.

Du har en överblick över hela produktionen och kan fastställa och följa en framtidsinriktad underhållsstrategi i företaget. På så sätt kan du planera utbyte eller underhåll i ett tidigt skede och utföra det vid rätt tidpunkt.

Tillämpningsscenarier för SAMS inom industrin

Det smarta automations- och övervakningssystemet SAMS kan användas på många olika sätt.
Till tillämpningarna

Fördelar med det smarta automations- och övervakningssystemet

SAMS gör det möjligt att få mer processrelevant information som hjälper dig att optimera dina processer i drift. Vissa punkter på dina maskiner och anläggningar som redan är övervakade kan ge ytterligare data och information genom ett enkelt utbyte eller individuell konfiguration. Det är ofta meningsfullt att utvidga övervakningen med intelligenta sensorer till att omfatta hela produktionslinjen och att övervaka processerna före och efter kritiska punkter i produktionen. På så sätt kan du göra uttalanden om maskinens miljö och yttre påverkan för att kunna förklara fel och maskinstillestånd och förhindra dem i framtiden.

Eftersom det handlar om intelligenta sensorer behöver du inte längre ha ett stort antal sensorer i lager. Inom en serie kan givarna programmeras och konfigureras individuellt så att du bara behöver en typ av givare i ditt företag. Eftersom de intelligenta sensorerna har samma konfiguration är implementeringen av sensorerna också enklare och mer intuitiv.

Balluffs standardiserade drifts- och diagnostikkoncept gör det möjligt att parametrisera och konfigurera den intelligenta sensortekniken med hjälp av standardiserade dataprofiler. Maskinskador och produktionsstopp på grund av felaktig hantering kan därmed reduceras till ett minimum. Även mindre utbildad personal utvecklar snabbt en rutin för att hantera våra konsekvent fungerande lösningar och kan undvika fel.

Fördelar i korthet

  • Ökad OEE (Overall Equipment Efficiency) och tillhörande kostnadsbesparingar.
  • Minskning av både planerade och oplanerade driftstopp.
  • Minskad lagerhållning tack vare universellt användbara sensorer, identisk konfiguration och utvärdering.
  • Ett enhetligt koncept för drift och diagnostik
  • Möjlighet till individuell sensorkonfiguration
  • Maskinens och växternas hälsa (State of Health (SOH)) alltid i åtanke
  • Fler tillgängliga data och alternativ -> Tillståndsorienterat eller förebyggande underhåll med hjälp av ytterligare information.

Intelligenta sensorer och deras smarta funktioner

Smart Automation and Monitoring System (SAMS) erbjuder en mängd ytterligare funktioner för din övervakning. Dessa inkluderar en funktion för att upptäcka enheter för sensorerna, en räknare för drifttimmar och ett inställningshjälpmedel. Alla funktioner bidrar till att skapa mervärde genom att berika våra produkter med ytterligare funktioner och mätvärden. Det är möjligt att med liten ansträngning extrahera ytterligare information från uppgifterna. Med IO-Link kan dessa ytterligare data helt enkelt överföras till styrenheten eller ett system på högre nivå via de befintliga linjerna utan någon ytterligare hårdvaruinsats.

Smarta sensorer med universella funktioner

Universella smarta sensorer ger och länkar ytterligare information.
Läs mer

Produktfamiljer för det smarta automations- och övervakningssystemet

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging