Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera
Produkter
Webbplatser
Dokument

Tillståndsövervakning

Kontinuerlig tillståndsövervakning av maskiner, anläggningar och processer

Tillståndsövervakning

Balluff erbjuder lösningar för övervakning av maskiner och anläggningar som passar just er. Från enkla. standardiserade lösningar till individuella och avancerade system – våra lösningar för tillståndsövervakning sätter ribban högt. Målet: tillförlitlighet i automatiseringen och digitaliseringen av er produktion.

Tillståndsövervakning av maskiner och anläggningar

Tillståndsövervakningssystem bidrar till effektiv och störningsfri drift för maskiner och anläggningar i industrin. Störningar i produktionsprocessen på grund av oplanerade driftstopp kan förhindras genom att använda givare. Övervakningsgivare som temperatur-, tryck-, fyllnadsnivågivare levererar data om anläggningens tillstånd. Dessa data bearbetas till information för underhåll av maskinerna och möjliggör förebyggande underhåll. Med dessa system för tillståndsövervakning kan förändringar t.ex. slitage på enskilda komponenter upptäckas snabbare och maskinens underhåll anpassas därefter.

Balluffs tillståndsövervakning: Ett brett sortiment som sätter ribban högt

Med ett brett sortiment som passar många system erbjuder Balluff passande lösningar för effektiv analys av era maskindata: Från givare som levererar ytterligare data för effektiv tillståndsövervakning via IO-Link, över standardsystem med omfattande analysmöjligheter och utvärderingsprogramvaror, till skräddarsydda helhetslösningar. Från utveckling av konceptet till implementering. Välj rätt väg för er. Vi står vid er sida hela vägen.

Hur fungerar tillståndsövervakning?

Produktionen respektive produktionsprocesserna i ert företag kan optimeras genom användning av givare i era maskiner, anläggningar och system. Målet med tillståndsövervakning är att få möjlighet till proaktivt och förebyggande underhåll. Det innebär att underhållsarbeten kan genomföras innan någonting går sönder. Genom att använda tillståndsövervakningssystem kan era maskiner underhållas på bästa möjliga sätt. Det leder inte bara till förbättrade processer, utan även ökad säkerhet för era medarbetare. Dessutom kan driftstopp planeras för att förhindra eller reducera ytterligare kostnader för fördröjd produktion. Utöver dessa möjligheter ger en omfattande informations- och databas möjlighet till nya affärs- och prismodeller för maskiner och anläggningar.

Tekniker och produkter som komponenter i tillståndsövervakningssystem

Kommunikationsstandarden IO-Link utgör en viktig grund för tillförlitliga tillståndsövervakningssystem. Med hjälp av IO-Link-givare samlas inte bara styrningsrelevant information in, utan även ytterligare servicedata. Dessa servicedata informerar bland annat om livslängd, drifttimmar och funktionsreserv. Belastningssituationer som ökande smuts eller inställningsfel kan upptäckas tidigt. Det innebär att reflektansvärden kan användas som givarsignalens kvalitet. På samma sätt kan datakällan avläsas tydligt med enhetsidentiteterna. Komponenterna kan nu i stort sett prata och rapportera sin egen status.

Tillståndsbedömning – analys – diagnos:
Med komponenterna i det smarta automations- och övervakningssystemet (SAMS) har ni tillgång till alla nödvändiga tillståndsdata på ett ställa, var som helst och när som helst.

Här finns ett brett sortiment av passande givare för att skapa tillståndsövervakningssystem:

 • Tryckgivare, i t.ex. processövervakningen av hydrauliskt styrda processer, rapporterar tillståndet för tryckmätningen inom reglersystemet.

 • Flödesgivare, t.ex. för avkänning av minskad pumpprestanda eller ett filter som håller på att lösas upp. Dessa kan antingen rensas eller bytas målinriktat vid ett visst värde.

 • Temperaturgivare, t.ex. för kontinuerlig avläsning av temperaturen i en motor. Om de uppmätta temperaturerna avviker från den rekommenderade drifttemperaturen kan åtgärder vidtas för att förhindra maskinstillestånd.

 • Människa-maskin-gränssnitt för visualisering av tillstånden

 • Kapacitiva givare, t.ex. för avkänning av läckage i ledningar. Det minskade flödet registreras och ger möjlighet till målinriktat underhåll.

 • Spänningsförsörjning, Smarta Nätaggregat med Heartbeat® från Balluff med IO-Link-gränssnitt beräknar livslängden baserat på belastning och drifttid. Denna information skickas vidare till processorn. Med hjälp av den beräknade livslängden kan nätdelar bytas ut i tid. Spänning och ström kan också avläsas via IO-Link och kan ge återkoppling om tillståndet för anslutna ställdon.


BCM – Tillståndsövervakning i en smart givare

Utöver IO-Link-givare i standardformat erbjuder Balluff den smarta tillståndsövervakningsgivaren BCM. Tillståndsövervakningsgivaren mäter olika storheter som vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck. De data som registreras skickas sedan till ett överordnat system via IO-Link. Insamlade data används därför inte bara i anläggningsstyrningen, utan kan även utvärderas och analyseras vidare för diagnoser. Dessutom ger givaren möjlighet till att ställa in gränsvärden för för- och huvudlarm, så att särskilda tillstånd utlöser varningar när gränsvärdena överskrids. Efter utvärdering av insamlade data går det att fatta beslut baserat på tillståndet för maskinerna och anläggningen. I kombination med varningsmeddelanden skapar denna databas förutsättningarna för tillståndsbaserat underhåll.

 • Flera mätstorheter i en enhet: Vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck
 • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbearbetning av data
 • Konfigurerbara händelser och statusindikationer
 • Kan anslutas och integreras snabbt med IO-Link
 • Kompakt design

Verktygssats för tillståndsövervakning (CMTK)

Med verktygssatsen för tillståndsövervakning (CMTK) erbjuder vi en helhetslösning för tillståndsövervakning av maskiner och processer. Den innehåller allt ni behöver: från givarteknik över datainsamling till visualisering. Det innebär stor flexibilitet och kompatibilitet med alla IO-Link-givare, men även enkel hantering tack vare den intuitiva programvaran. Med CMTK kan ni ställa in en tillståndsövervakning som passar era behov på bara ett par minuter.


Portable Monitoring System (BPM)

Med det portabla övervakningssystemet Portable Monitoring System får ni en molnbaserad helhetslösning för tillståndsövervakning av era produktionsanläggningar som är förkonfigurerad i fabriken och därför kan installeras snabbt och enkelt. Det batteridrivna och enkla systemet underlättar klivet in i tillståndsövervakning. En givare för datagenerering, en gateway för dataöverföring, en programvara för visualisering av alla data.

Verktygssats för tillståndsövervakning

Portable Monitoring System

Vad ska övervakas?

Anläggning, maskin eller tillverkningsprocess

Decentraliserade maskiner och aggregat (enskilda tillgångar)

Var lagras alla data och var behövs informationen?

Direkt i enheten med CMTK eller på plats i en kunddatabas i företagsnätverket

Datalagring i molnet och fjärråtkomst till data via webbläsaren

Vilka analysfunktioner finns?

Det går att ställa in gränsvärden. Alla data är tillgängliga för ytterligare bearbetning av kunden. Individuella lösningar kan användas direkt i systemet.

Analyser genomförs av användaren och programvaran med stöd av snabbinställning och larm

Hur överförs data?

Via LAN

Data överförs via mobilnät (2G/LTE/NB-IoT)

Hur får jag information om varningar?

Instrumentbräda, E-post

Instrumentbräda, E-post, SMS

Hur hög är överföringshastigheten?

Datainsamling upp till var 50 ms

Max. 1/sekund

Vilka värden kan övervakas?

Alla som kan registreras av IO-Link-givare

Temperatur, vibrationer, lufttryck, luftfuktighet


IIoT som viktig faktor för tillståndsövervakningssystem

IIoT, sakernas internet inom industrin, är viktigt för smart och flexibel tillverkning. Syftet med IIoT-lösningar är att automatisera industriella processer och att effektivisera aspekter som maskinövervakning. Men hur ska man implementera den här typen av lösningar utan erfarenhet? Var börjar man? I IT-världen eller på golvet i OT-världen?

Låter dessa utmaningar bekanta?

Då är Balluff rätt partner för er. Vi erbjuder skräddarsydda digitaliserings- och IIoT-lösningar som består av den givarteknik, programvara och fackkunskap inom industriell automatisering som behövs. Vi är rätt partner från start – från utvärdering av konceptet till implementering.

Mål med tillståndsövervakning

 • Omfattande avläsning av relevanta data som grund för innovativ utveckling och optimering av maskiner, processer, produkter och produktiviteten

 • Åtgärder kan planeras och ger därmed möjlighet till optimalt och förebyggande underhåll samt utveckling och användning av en databaserad underhållsstrategi

 • Hantering av stilleståndstider: Planerade avbrott reducerar underhållskostnaderna och minskar risken för oförutsedda kostnader

 • Optimerat underhåll ökar säkerheten för medarbetare

Dessutom skapar användningen av tillståndsövervakningssystem framtidssäkra möjligheter för maskintillverkare som t.ex. innovativa pris- och affärsmodeller genom en användningsbaserad betalning baserad på databasen, databaserad optimering av produktlivscykeln eller monetarisering av databasen.

Frågor? Kontakta oss.