Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Energiåtervinning

Lönsam idag, lönsam imorgon

Energiåtervinning

Dagens energisektor måste ta hänsyn till faktorer som klimatförändringar, den demografiska utvecklingen och den begränsade tillgången på fossila bränslen. Detta är förhållanden som kräver nya, innovativa lösningar. För såväl offshore-vindkraftverk som solenergianläggningar i öknen gäller samma sak: fördelningen av elproduktionen på många olika system och den omedelbara påverkan från extrema miljöfaktorer ställer höga krav på kvaliteten hos de komponenter som används.

Här har Balluff mycket att erbjuda alla delar av energisektorn. Balluff erbjuder tillförlitliga lösningar för produktion av kol, olja och gas, för konventionell energiframställning och för förnybara energikällor som vind, sol och vatten. Varje komponent i dessa lösningar imponerar med robusthet och kvalitet. Hos oss får du hjälp av ett globalt nätverk inom teknisk rådgivning, försäljning, eftermarknadsservice och reservdelsförsäljning. Dessutom samarbetar vi med anläggningskonstruktörer och delsystemleverantörer. På så sätt kan vi garantera optimala lösningar.

Vindkraft: Tekniskt avancerade kraftverk med hög effektivitet

Moderna vindkraftverk har otroligt hög effektivitet. Dagens anläggningar producerar i regel ca 20 gånger mer ström än anläggningarna för 20 år sedan – dessutom till lägre kostnader. Trots detta innebär vindkraftsparker en stor investering som ställer krav på hög tillgänglighet. Det är bara möjligt om alla komponenter är extremt tillförlitliga och fungerar felsäkert. Därför samarbetar Balluff sedan många år tätt med ledande tillverkare. Vi erbjuder branschspecifik fackkunskap och säkerställer högsta möjliga kvalitet. Både för offshore-anläggningar och anläggningar på land.


Solkraftverk: Solen täcker en stor del av energibehovet

Solkraftverk producerar effekter på 100 megawatt och mer. För att kunna alstra sådana energinivåer måste man hela tiden rikta flera tusen speglar exakt så att de följer solen. Det innebär att givarna måste vara särskilt noggranna, samtidigt som de måste tåla extrema miljöbetingelser i t.ex. ökenområden. Vi har utvecklat mätsystem med vilka du kan registrera rörelserna tillförlitligt och bygga upp effektiva anläggningar.


Vattenkraft: Oumbärlig i dagens mix av förnybara energikällor

Vattenkraften är oumbärlig i dagens mix av förnybara energikällor och innehåller fortfarande en hel del outnyttjade möjligheter. För att stå emot de enorma vattenkrafterna behövs tillförlitliga och exakta regleringssystem.

Balluff underlättar ditt arbete med noggranna och tillförlitliga givare och lägesgivarsystem.


Konventionella kraftverk: Fortfarande en viktig energileverantör

Effektiva och miljöskonsamma förbränningsprocesser i konventionella kraftverk kräver turbiner och generatorer som regleras med hög precision. Bland annat i topplastanläggningar. Samtidigt ska verkningsgraden ökas konstant och tillgängligheten säkerställas. Kraven på tekniken är därför extremt höga, med all rätt. Med tillförlitliga och noggranna lösningar från Balluff kan du möta dessa krav utan problem. Vår teknik är nämligen framtagen för just sådana utmaningar.


Olje- och gasutvinning: Fortsätt vara konkurrenskraftig med fossila bränslen

Fortfarande utgör olja och gas en väsentlig del av energiproduktionen. Men nu finns en ökande medvetenhet om andra tekniker i den offentliga och politiska debatten. Till exempel Power-to-X-processer där syntetiska gaser eller bränslen kan produceras från förnybar energi genom elektrolys av väte och nedströms processteg (metanering). Dessa bränslen kan användas där hög energitäthet behövs.

För detta behövs fortfarande beprövade komponenter från anläggningsteknik (t.ex. ventiler och kompressorer). Balluff erbjuder robust och exakt givarteknik med minimala underhållsbehov. Att de är explosionsskyddade enligt många internationella godkännanden är självklart.


Våra styrkor: Hög precision och kommunikationsförmåga

Balluff erbjuder innovativa koncept för att möta dina individuella behov för energiproduktion på bästa sätt. Vi har ett brett och mångsidigt utbud av lösningar. Bland annat högtryckståliga induktiva givare, positionsgivarsystem med explosionsskydd eller mycket tillförlitlig redundant teknik som enkelt kan integreras direkt i hydraulcylindern. Dessutom ha de enskilda komponenterna HALT-testats under utvecklingen, så att du kan vara säker på hög tålighet och lång livslängd: vid vind och våg, kraftig sol eller i explosionsfarliga miljöer.

Våra lösningar använder tillförlitlig anslutningsteknik och beprövad nätverksteknik, som uppfyller de höga kraven i energibranschen utan några kompromisser. Det ökar felsäkerheten för din anläggnings- och styrteknik. Med IO-Link får du dessutom en kommunikationsförmåga som hjälper dig att bemästra framtidens utmaningar. IO-Link hjälper dig att skapa en infrastruktur för att hantera den ökade datainsamlingen. Dessa data kan användas för att utvinna ytterligare information och för snabba och flexibla processer. Du är ordentligt förberedd för framtiden helt enkelt.

Reglera och styr – ha koll på allt: Varje liten komponent är viktig

När det talas om felsäkerhet inom anläggnings- och styrteknik tänker många i första hand på kvaliteten hos de stora komponenterna. Trots det är det ofta de mindre märkbara komponenterna bakom kulisserna som är orsaken till avbrott eller i värsta fall haverier. Längst upp på listan står spänningsförsörjningen – som påverkar alla komponenter i anläggningen. Men även kablar och elektriska anslutningar spelar en viktig roll.

Det är nämligen de som överför givarsignalerna och rapporterar position, läge, tryck och många andra parametrar till styrenheten. Balluff erbjuder tillförlitlig kvalitet. Vi hjälper dig att driva din anläggning på ett säkert sätt.

Downloads

  • Industry brochure energy production

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]