Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Metallbearbetning

Måttstock för morgondagens standarder

Metallbearbetning

Balluff har en bred portfölj med lösningar för metallbearbetning, som vi utvecklat i mångårigt samarbete med maskin- och anläggningskonstruktörer samt flygplans- och fordonsindustrin och deras underleverantörer. När det nu gäller applikationer inom drivningsteknik, verktygs- och formtillverkning, mobilitet eller medicinteknik, är vi med i innovationsutvecklingen och säkrar den tekniska ledningen.

Vi bygger kontinuerligt ut vårt kompletta sortiment så att vår portfölj sträcker sig från klassiska lösningar som lägesbrytare för ändlägesövervakning, alla typer av registrering av maskinrörelser via beprövad teknik och till identifiering av komponenter och verktyg. Och med IO-Link erbjuder vi dataöverföring och kommunikation ”till den sista metern”. Kommunikationsstandarden är dessutom en viktig byggsten i övergången till smart produktion. Vad för framtiden med sig? Fortsätt att utmana oss!

Skärande bearbetning och formningsteknik: Lönsamt och exakt – från enskilda detaljer till stora serier

Verktygsmaskiner utgör på många sätt ryggraden i den moderna tillverkningsindustrin. De har alltid stått för precision och hög effektivitet, för utan dem är serietillverkade, förstklassiga produkter inte att tänka på.
Som mångårig partner inom metallbearbetning hjälper vi våra kunder med ett brett lösningssortiment, som vi har utvecklat och byggt upp i nära samarbete med innovationsdrivande aktörer inom metallbearbetning och med maskin- och anläggningskonstruktörer.

Vid svarvning, fräsning och formningsteknik har vi alltid kundens särskilda krav framför ögonen. Även vid högdynamiska applikationer säkerställer våra lösningar en hög anläggningstillgänglighet. Vid tillverkning av stora serier eller enskilda detaljer, använd vår kompetens för hållbart skydd av investeringar och lönsam produktion.

Skärande bearbetning: Svarvning

Alla befattar sig med dem dagligen – armaturer, ventiler, fästelement och motor- och växellådsdelar i bilar, industrimaskiner och hushållsmaskiner. Men hur kan man tillverka sådana seriekomponenter av metall särskilt billigt? Genom skärande bearbetning med svarvning och rotationssymmetrisk produktion. Detta gäller särskilt för delar som är fastspända under produktionen med automatisk ditsättning och borttagning. Givare spelar en avgörande roll för övervakning av dessa processer med kortast möjliga cykeltid och hög automatiseringsgrad.

Skärande bearbetning: Fräsning

Tack vare att de är så flexibla är fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner de verktygsmaskiner som har mest utbredd användning. De olika maskintyperna sträcker sig från enkla 3-axlade system och komplexa fleroperationsmaskiner med många axlar till hybridmaskiner som till exempel kombinerar fräsning och laserbearbetning. De viktigaste förutsättningarna när det gäller bearbetning av kubiska arbetsstycken är: en korrekt positionering och exakt verktygsstyrning vid hög hastighet. En utmaning för de övervakande mätsystemen eftersom automatiseringsgraden ständigt ökar – särskilt som sammankopplade maskiner används allt mer vid produktion av stora serier.

Formningsteknik

Mekaniska pressar spelar en viktig roll när det gäller omformande metallbearbetning. De särskilt högkvalitativa och precisa verktyg och former man använder där, är mestadels utformade för stora produktionskvantiteter. Där har man inte råd med långa produktionsavbrott. Varje minut är värdefull och varje längre produktionsfördröjning kostar i slutändan mycket pengar. Särskilt när skadorna på de dyra tillgångarna fastställs och dessa måste bytas ut. Lösningar med givare är perfekta för registrering av pressens exakta läge. Då kan man omedelbart upptäcka felfunktioner och undvika följdskador, eftersom en press med givare stänger av sig själv när fel inträffar.


Optimera automatisering och komponentgrupper: Svara flexibelt på varierande krav

Sedan 1950-talet har Balluff hela tiden följt med metallbearbetningen och deltagit i utformningen av verktygsmaskiner: från de klassiska manuella maskinerna till dagens komplexa, automatiserade bearbetningscentrum. Vi räknas till pionjärerna i utvecklingen av induktiva givare. För över 30 år sedan var vi de första någonsin att omvandla denna teknik till RFID för verktygsidentifikation.

Idag bygger vi kontinuerligt ut vårt kompletta sortiment för metallbearbetning och verktygsmaskintillverkare. Förutom beprövad teknik för mätning, administration och identifikation av komponenter och verktyg erbjuder vi alla typer av registrering av maskinrörelser. Och med digitala systemlösningar, processgivarteknik och processövervakning följer vi med våra kunder in i sakernas internet.

Att erbjuda kompetent hjälp vid sammankopplade produktionssystem är självklart för oss. Hantering, transport och processövervakning utförs effektivt med Balluff. Med våra lösningar kan maskintillverkare svara flexibelt på varierande krav.

Lösningar för spindlar, chuckar, vrid- och svängbara bord

Vinnaren bland verktygsmaskinstillverkarna är den vars erbjudande kommer närmast kundernas krav. Både när det gäller storleksskalor och funktion. För att ta vara på de här marknadsmöjligheterna utformar man allt fler individuella modullösningar. Sådana mekatronikkomponenter, som består av ställdon och integrerade givare, måste kunna utföra sin uppgift optimalt även när det finns begränsat med plats. De är tillräckligt intelligenta för att kunna anpassa sig till en mängd olika monteringssituationer och maskindimensioner och säkrar därför värdefulla fördelar i konkurrensen.

Lösningar för hantering, transport och processövervakning

Sammankopplade produktionssystem består av standardmaskiner som är förbundna genom intralogistiska anordningar och transportörer. Konceptet är mycket lönsamt eftersom man till en låg kostnad och med få modifieringar på anläggningen kan tillverka både stora serier och produktvarianter. Samtidigt måste den så kallad lilla processtekniken hålla den senaste standarden så att den t.ex. på ett tillförlitligt sätt kan övervaka en lastare, säkerställa skärvätskeförsörjningen eller övervaka nivån i hydraulaggregat. Viktigt är att de nödvändiga layoutändringarna på grund av produkternas allt kortare utvecklingscykler kan realiseras utan problem.


Automatiserad verktygshantering: Använd verktyg effektivt och ha ständig kontroll över vad som används

Automatiserad verktygshantering med RFID innebär effektivitet och hög maskintillgänglighet. Verktyg kan utnyttjas optimalt och är alltid funktionsdugliga vid användning. RFID sorterar ut slitna verktyg automatiskt eller slussar bort dem för behandling. Och RFID tilldelar rätt verktyg för varje användning. Det innebär mindre kassering och högre produktivitet.

Med automatisk verktygshantering får användaren en överblick över verktygskretsloppet. Användaren har tillgång till alla data i realtid så att varje enskilt verktyg kan identifieras. Användaren vet verktygets återstående livslängd och exakt när det användes och på vilken plats. Med denna transparens kan man när som helst spåra ett förlopp och optimera planeringen.

Många företag utnyttjar därför möjligheten till eftermontering. Eller så köper de nya verktygsmaskiner från tillverkare som redan integrerat sådan teknik. Inte minst för att vara beredd på sakernas internet.


Förenkla komponentgrupper och verktygsmaskiner: Måttstock för morgondagens standarder

Använd Balluffs framtidsinriktade teknik för att förenkla och effektivisera komponentgrupper och maskiner.

Vi erbjuder frekvensoberoende RFID-processorer för moderna verktygsmaskiner som säkerställer blanddrift av olika system. Hybrid-skriv-/läshuvudet används för både låg- och högfrekvens. På så sätt räcker det med en variant för effektiv verktygsanvändning. Maximal flexibilitet som sparar tid och pengar. IO-Link säkerställer kraftfulla styrningskoncept som förenklar nätverkstopologin. IO-Link förenar dessutom säkerhets- och automatiseringstekniken. Alla fördelarna med IO-Link gäller även för maskinsäkerheten.

Våra kommunikationslösningar registrerar alla data på den lägsta automationsnivån, transporterar dem och tillhandahåller dem till överordnade system. Den digitala kommunikationsstandarden är nyckeln till detta och banar väg för sakernas internet.

Använd våra lösningar idag för morgondagens standarder.

Verktygshantering: Kombinera verktygsidentifikation, materialflödes- och arbetsuppgifter snabbt och enkelt

I moderna produktions- och monteringsanläggningar blir det allt vanligare att RFID-system arbetar på olika frekvensnivåer – och detta i blanddrift. Lågfrekvenssystem (LF) visar sig särskilt robusta och tillförlitliga i metallindustrin, och högfrekvenssystem (HF) imponerar med långa skriv-/läsavstånd.

Vår processor BIS V möjliggör för första gången frekvensoberoende användning av en styrenhet. Med denna kan upp till fyra skriv-/läshuvuden för HF (13,56 MHz) och LF (70–455 kHz) användas samtidigt per processor. Det räcker med en variant för automatisk och obruten spårning och styrning av hela materialflödet.

Vårt hybrid-skriv-/läshuvud för frekvensområdena 70/455 kHz och 13,56 MHz möjliggör en ytterligare dimension. Nu slipper man göra val mellan låg- och högfrekvens. Med detta skriv-/läshuvud används båda frekvenserna samtidigt. Anslut enkelt till vår frekvensoberoende processor BIS V. Använd endast två läshuvudsingångar och var flexibel som aldrig förr.

Digital kommunikation skapar mervärde: Ett nätverk för hela metallbearbetningsprocessen

Vi underlättar steget in i smart automation. Med lösningar för hela metallbearbetningsprocessen och hållbara koncept för sakernas internet för industrin. Håll jämna steg med den digitala världen.

Sakernas internet bygger på tillgänglighet för alla relevanta data i realtid och på förmågan att utvinna information ur data och att uppnå den optimala värdeskapande processen vid varje tidpunkt. Balluffs givare och systemlösningar säkerställer denna tillgänglighet. I kombination med vår nätverks- och anslutningsteknik registreras och transporteras data och tillhandahålls grundinformation. Alla data tolkas och skickas vidare till överordnade system som styrningar och moln.

En central byggsten för ett lyckat nätverk för alla nivåer är kommunikationen via IO-Link. Den digitala standarden tillgängliggör data från givarnas och ställdonens nivå och gör de sista enheterna kommunicerbara. Tack vare detaljerad diagnosinformation möjliggör IO-Link en intelligent tillståndsövervakning och ett förutseende underhåll. Format- och receptbyte sker snabbt via central parameterinställning, så att krav som partistorlek 1 kan uppfyllas flexibelt och effektivt.

Universell, enkel och flexibel: IO-Link, Moduluppbyggt styrkoncept

Den digitala kommunikationsstandarden IO-Link kan användas universellt, bildar nätverk med de mest skilda enheter och säkerställer flexibla styrningskoncept för metallbearbetning. Det räcker med oskärmade vanliga industrikablar med tre eller fyra ledare. Dessa är mycket flexibla och kan böjas flera gånger. Kabeldragningen är mycket enkel och kostnadseffektiv. Anslutningen är standardiserad med M5-, M8- eller M12-kontakter.

Redan med fältbussprotokollet var anläggningar utan kopplingsskåp en möjlighet och höga installationskostnader med dyr kopparkabel redan historia. En busskabel förband komponenterna på olika nivåer och ersatte de många parallella ledningarna.

Med det är först IO-Link som är kraftfull, enkel och kostnadseffektiv – och samtidigt universell och flexibel. Därför kan IO-Link betecknas som universalgränssnitt – som USB – inom automation.

Mångsidigheten hos IO-Link sträcker sig dock ännu längre. Med Safety over IO-Link erbjuder Balluff den första integrerbara Safety-lösningen med IO-Link som förenar säkerhets- och automatiseringsteknik i ett enda system. IO-Link levererar såväl information från givare och ställdon som säker information så att ni kan använda det bästa från två världar med vårt säkerhetskoncept.

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630