Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Strony internetowe
Dokumenty

Minerały z rejonów konfliktów

Stan 11/2015

Jako specjalista z zakresu automatyki przemysłowej łączymy tradycję przedsiębiorstwa rodzinnego ze światowością globalnego gracza. Innowacyjna technologia, nastawienie na potrzeby klientów i gwarancja jakości są podstawą naszego działania. Angażuje się w to aż 3000 pracowników w 61 oddziałach na całym świecie.

W kwietniu 2009 amerykański senator Sam Brownback przedłożył uchwałę Congo Conflict Minerals Act, która miała zobowiązywać firmy z branży elektronicznej do kontrolowania i publikowania źródła pochodzenia minerałów. Ta uchwała nie została jednak wprowadzona. Podobne postanowienia zostały jednak dodane do uchwały Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (w skrócie: Dodd-Frank Act), która została podjęta przez amerykański Kongres i podpisana dnia 21 lipca 2010 przez prezydenta Baracka Obamę jako ustawa. Ze względu na artykuł 1502 ustawy Dodd-Frank Act producenci są zobowiązani informować, czy ich wyroby przemysłowe zawierają "minerały z rejonów konfliktu". Mianem "minerałów z rejonów konfliktu" nazywane są złoto, ale również cyna, tantal i wolfram z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i sąsiednich krajów, które dzięki handlowi tymi minerałami finansują akty przemocy i wojny.

Współpraca na wysokim poziomie i częsta wymiana informacji są konieczne, aby zagwarantować zdrowe i długotrwałe kontakty handlowe z naszymi dostawcami. Firma Balluff postawiła sobie za cel uzyskanie całkowicie bezkonfliktowego zdobywania wszystkich minerałów, używanych w naszych produktach.

W wielu krajach ze względu na niedozwolone operacje górnicze w DRK i sąsiednich regionach intensywniej zwraca się uwagę na minerały z rejonów konfliktu. Firmy notowane na giełdzie nie mogą prowadzić interesów z wykorzystaniem minerałów z tego regionu. Nawet jeśli dostawca nie używa minerałów z rejonu konfliktu, trzeba dowieść, że minerały nie pochodzą z regionu DRK.

Firma Balluff nie jest notowana na giełdzie amerykańskiej i dlatego nie jest zobowiązana do reagowania na publiczne żądania ani do składania raportów dotyczących minerałów z rejonów konfliktu. Mimo to temat ten jest dla nas bardzo ważny, ponieważ dotyczy łańcucha dostawców, którego ogniwem jest Balluff. Ponieważ wielu naszych klientów, którzy podlegają prawu amerykańskiemu, wysyła do firmy Balluff zapytania, Balluff musi w związku z tym potwierdzać, iż jego produkty są wytwarzane bez wspierania konfliktów, i to co roku w dniu 31 maja. Dlatego prosimy naszych bezpośrednich dostawców o podanie wykorzystania przez nich minerałów z rejonów konfliktu, statusu ich instalacji przetwórczych w łańcuchu dostawców oraz o gotowość dostawców do bezkonfliktowego zdobywania towarów. Oznacza to, że Balluff raz na rok musi uzyskiwać od dostawców raporty dotyczące minerałów z rejonów konfliktu i analizować je. Preferujemy aktualną wersję standardowego wzoru raportu (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/) i nie akceptujemy pisemnych wyjaśnień. Wszystkie raporty od naszych dostawców stanowią bazę danych do sporządzenia naszego własnego raportu dotyczącego minerałów z rejonów konfliktu. W tej kwestii pracujemy bardzo sumiennie . Firma Balluff opracowała proces ustalania wykorzystania, pochodzenia i źródła minerałów z rejonów konfliktu.

Firma Balluff chciałaby wspierać świadomość, iż wszystkie ogniwa łańcucha dostawców mają obowiązek współpracy w tym zakresie. Doceniamy wsparcie i współpracę każdego dostawcy, który dostarcza produkty zawierające złoto, cynę, tantal i wolfram. Przy sporządzaniu raportu wierzymy w ścisłą współpracę naszych dostawców. Chcemy zwrócić uwagę również na to, iż jest to proces ciągły. Nasi dostawcy są zobowiązani kontrolować swoje łańcuchy dostawców pod względem odpowiednich zmian i informować nas samodzielnie przez cały czas o bieżącym stanie.

Bardzo dziękujemy za Państwa starania i Państwa współpracę przy sporządzaniu wymaganych informacji w celu spełnienia ustawowych wymogów zgłaszania zmian w łańcuchu dostawców.