Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Partnerskie ośrodki akademickie

Poznaj uczelnie i instytucje, które kształcą kadry przyszłości

EMT SYSTEMS

EMT-Systems to największe i najbardziej kompleksowe centrum szkoleń technicznych w Polsce, specjalizujące się w organizacji kursów i szkoleń z zakresu mechatroniki i szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Na rynku szkoleniowym działa od 2006 roku. Proponuje innowacyjne podejście do systemu kształcenia kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych.


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Politechnika Poznańska jest uczelnią techniczną o wiodącej pozycji międzynarodowej, tworzącą istotne rozwiązania kluczowych problemów współczesnego świata poprzez wysoką jakość kształcenia oraz najwyższy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.


POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.


COVENTRY UNIVERSITY

Coventry University Wrocław stara się oferować studentom doświadczenie zorientowane na karierę, które jest tradycyjnie akademickie, ale ma również na celu pomóc w rozwoju kariery. Uniwersytet, znalazł się na krótkiej liście University of the Year 2021 w przewodniku Times i Sunday Times Good University Guide i znajduje się w pierwszej 30 na świecie pod względem liczby studentów zagranicznych (wskaźnik) (QS World University Rankings 2022).


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Politechnika Warszawska jest jedną z największych i najlepszych uczelni w Polsce. Od lat kształci kolejne pokolenia inżynierów i nie tylko inżynierów oraz prowadzi ważne badania, głównie z obszaru nauk technicznych. Oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia i jednolitych oraz II stopnia (także w języku angielskim) i rozwój naukowej kariery w Szkole Doktorskiej.


UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Partnerzy biznesowi

Naszą siłą jest współpraca - zobacz, kto tworzy sieć ekspertów

Pozostajemy w bliskich relacjach z siecią innowacyjnych organizacji, które stawiają sobie wyzwania w sferze automatyzacji i popularyzacji technologii. Dzięki tej współpracy mamy możliwość networkingu z liderami z zakresu produkcji, logistyki, czy integracji, co pozostaje dla nas ogromnym wyróżnieniem i stanowi o wartości naszych rozwiązań.

AHK

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada sieć prężnie działających biur regionalnych w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.


ARAW

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu. Spółka prowadzi także szerokie działania informacyjne i promocyjne dla mieszkańców oraz realizuje projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji.


DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY

Dążąc do pogłębiania współpracy oraz wspierania możliwości rozwoju technologicznego przedsiębiorstw branży lotniczej działających na terenie Dolnego Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej, powołano Stowarzyszenie „Dolnośląski Klaster Lotniczy”.

Firmy zrzeszone w Klastrze łączą swoje siły, by wspólnie tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, podnosić atrakcyjność regionu, promując polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy.


CONCORDIA DESIGN ACCELERATOR

Zamieniamy ludzkie pomysły w korzyści. Concordia Design Accelerator daje możliwość skalowania Twojego biznesu ze wspaniałymi partnerami biznesowymi. Szukamy rozwiązań, które pomogą ludziom i firmom działać efektywniej, bezpieczniej i mądrzej w dobie gospodarki post-COVID.


PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomaga procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, a także wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania.


EXECUTIVE CLUB

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.


PIM

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego. Zrzesza zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce.


WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Wrocławski Park Technologiczny to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera firmy działające w każdej skali. Jest największym parkiem technologicznym w Polsce. Organizacja działa zgodnie z założeniem, że przyszłość trzeba zaprojektować, dlatego wspiera różne formy przedsiębiorczości


WSCHODNI SOJUSZ MOTORYZACYJNY

Inicjatywa zawiązania organizacji sieciującej podmioty związane z motoryzacją narodziła się w środowisku menedżerów branży automotive. Celami Sojuszu jest ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej w Polsce oraz propagowanie wiedzy o motoryzacji i zaangażowanie w procesie kreowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na przygotowywanie kadr gospodarki regionalnej.

Więcej inspiracji

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław