Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

Monitorovanie

Kompletné riešenia na monitorovanie stavu strojov a zariadení

Systémy monitorovania stavu a ich komponenty prispievajú k efektívnej a bezporuchovej prevádzke strojov a zariadení v priemysle. Prerušeniam výrobného procesu v dôsledku neplánovaných odstávok možno predchádzať pomocou senzorov. V spoločnosti Balluff nájdete kompletné riešenia pozostávajúce zo zberu, spracovania, vizualizácie a vyhodnocovania údajov. Dôraz sa kladie na rýchlu a jednoduchú inštaláciu, najmä v existujúcich prevádzkach.

CMTK Condition Monitoring Toolkit - nástroje na monitorovanie stavu

 • Integrované riešenie pre modernizáciu na monitorovanie strojov a procesov
 • Vysoká flexibilita vďaka pripojeniu až štyroch ľubovoľných snímačov IO-Link
 • Uvedenie systému do prevádzky s funkciou plug-and-play, vizualizácia údajov
 • Varovné správy pri prekročení nastaviteľných limitných hodnôt
 • Autonómny systém s ukladaním údajov - nezávislý od cloudu a systému riadenia stroja
 • Vzdialené monitorovanie z ľubovoľného miesta cez internet

Prenosný monitorovací systém

 • Systém na zaznamenávanie a vizualizáciu údajov monitorovania stavu v cloude
 • Vrátane senzora na monitorovanie stavu, mobilnej brány a vizualizačného softvéru
 • Komunikácia z brány do cloudu prostredníctvom LTE/ 2G
 • Ukladanie údajov v cloude: 30 dní
 • E-mailová funkcia alarmu na základe min/max hodnôt
 • Export údajov CSV
 • Pravidelné aktualizácie prostredníctvom rádia na zabezpečenie bezpečnosti a najnovších aktualizácií firmvéru

Smart Reordering System - inteligentná logistika

 • ako automatický systém kanban alebo ako doplnok k existujúcim skladovým systémom
 • optický rádiový senzor napájaný batériou, jednoduchá inštalácia a nastavenie
 • Oznámenia o dopyte optimalitujú cykly plnenia
 • Prepojenie so systémami ERP

Downloads

 • Technical catalog – products for efficient automation