Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti

Maximalizujte efektivitu a zvýšte OEE s automatizačnými riešeniami od spoločnosti Balluff

Intralogistika

V intralogistike je efektivita prostredníctvom automatizácie nielen cieľom, ale nevyhnutnosťou pre rýchlu, presnú a odsledovateľnú výrobu surovín a materiálov. Automatizácia kľúčových procesov, ako je riadenie skladu, management zásob a manipulácia s materiálom vrátane dopravy, nakladania a vykladania, triedenia a prípravy, je kľúčová pre zvýšenie dostupnosti a doby prevádzky, zníženie nákladov a v konečnom dôsledku zlepšenie celkovej efektívnosti zariadení (OEE) v rámci organizácie.


Efektívne a bezchybné procesy s intralogistickými riešeniami od spoločnosti Balluff

Komponenty a riešenia na automatizáciu intralogistických procesov

Optimalizujte automatizované riadenie skladu a manipuláciu s materiálom pomocou osvedčených komponentov a riešení pre automatizáciu logistiky od spoločnosti Balluff, ktoré zlepšujú výkonnosť a presnosť v rôznych priemyselných odvetviach.

Patria sem snímače IO-Link, optoelektronické, indukčné a na monitorovanie stavu, ako aj riešenia RFID a čítania kódov. Spektrum siaha od nízkonákladových až po inteligentné digitalizované systémy a dokazuje naše hlboké znalosti priemyselných odvetví, ako je automobilový priemysel, výroba batérií, balenie a montáž elektroniky.

Automatizačné komponenty a prvotriedne odborné poradenstvo

Balluff uľahčuje podnikom prechod na pokročilé automatizačné technológie a ponúka jednoduché integračné retrofit riešenia pre roboty a automatizačné komponenty. Zabezpečuje bezproblémovú modernizáciu existujúcich systémov. Zákazníkom poskytujeme komplexné poradenstvo, aby bez problémov zvládli zložitú integráciu nových technológií do svojich strojov a procesov.

Integráciou technológií Balluff do procesov v logistike dosiahnete vyššiu efektivitu, nižšie náklady, lepší výkon a priepustnosť a úspornejšie pracovné postupy.


Najdôležitejšie aplikácie pre automatizáciu logistiky

Zistite, ako môžeme zlepšiť vaše systémy a procesy, aby ste efektívne čelili výzvam v logistike.


Rýchlosť, sledovateľnosť a kvalita vo všetkých oblastiach automatizácie logistiky

Automatizované skladovacie a vyhľadávacie systémy: zvýšenie efektívnosti a presnosti

Efektívne riadenie skladových zásob a pohybu materiálu je výzvou pre firmy vo všetkých odvetviach priemyslu. Manuálne procesy sa dnes často dajú nahradiť využitím automatizovaných skladovacích a vyhľadávacích systémov vrátane robotickej manipulácie a automatizačných technológií, ako sú dynamické dopravné systémy a stroje určené na skladovanie a vyhľadávanie tovaru. Zabezpečujú presnosť a priepustnosť, ako aj transparentnosť logistiky prostredníctvom inovatívnych identifikačných riešení a softvérom riadených funkcií.

Vďaka pokročilým senzorovým, sieťovým a identifikačným technológiám Balluff možno skladovacie a vyhľadávacie systémy výrazne zlepšiť. IO-Link podporuje komunikáciu medzi snímačmi, pohonmi a riadiacimi jednotkami, zlepšuje riadenie zásob a prevádzkovú efektívnosť a pozitívne ovplyvňuje hospodársky výsledok.

Riešenia pre prepravu a transport: Optimalizácia toku materiálu

Zefektívnenie automatizovaných intralogistických procesov, ako je preprava, triedenie, nakladanie a vykladanie, príprava, vyrovnávanie, skladovanie a ukladanie, je kľúčové pre optimalizáciu výkonu a dostupnosti. Efektívna preprava materiálu z bodu A do bodu B má zásadný význam, najmä pri zmenšujúcich sa veľkostiach výrobných sérií v dôsledku individualizácie výroby.

Identifikačné technológie a softvér od spoločnosti Balluff zlepšujú váš automatizovaný dopravný a logistický systém a zabezpečujú presné sledovanie tovaru. Balluff ponúka senzorové, káblové a dátové sieťové technológie na optimalizáciu interných logistických procesov, od RFID tagov až po riadiace a dopravné riešenia na zabezpečenie dostupnosti a výkonu logistiky.

Automatické systémy triedenia a prípravy tovaru: správne zostavené - čiastočne alebo plne automatizované

Spoľahlivé triedenie a príprava tovaru pomocou automatizovaných systémov a robotickej manipulácie - pre výrobu alebo na objednávku zákazníka - šetrí firmám čas a peniaze a zabezpečuje maximálnu kvalitu výrobkov.

Automatizačné komponenty a riešenia od spoločnosti Balluff pre intralogistiku vám pomôžu efektívne realizovať takéto projekty. Dôraz sa kladie na optimalizáciu nákladov pri identifikácii a kontrole kvality, ako aj pri preprave a označovaní tovaru v príprave a triedení. Veľký potenciál úspor je v poloautomatizovanej logistike alebo v manuálnom pracovnom prostredí, napr. využitím kolaboratívnych robotov alebo systémov pick-to-light, ktoré znižujú pracovné zaťaženie zamestnancov.


Komponenty a systémy, ktoré podporujú úlohy v oblasti automatizácie intralogistiky

Pre výrobcov strojov

Pre manažérov výroby

Pre vedúcich skladov


  • Odolné a nákladovo efektívne riešenia pre optimalizované funkcie systémov a strojov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality výrobkov

  • Odborné poradenstvo pri výbere a integrácii najlepších komponentov na zlepšenie výkonu a efektívnosti systému.

  • Prispôsobené automatizačné komponenty pre špecializované stroje


  • Zlepšite výkon, presnosť a plynulú prevádzku prostredníctvom automatizácie

  • Bezproblémová integrácia do existujúcich výrobných liniek na zlepšenie riadenia a výkonu systému

  • Monitorovanie stavu a prediktívna údržba na minimalizáciu prestojov a zabezpečenie dostupnosti systému


  • Technológia RFID a snímačov na presné sledovanie

  • Efektívne riadenie skladu s optimalizáciou procesov skladovania a vyhľadávania

  • Energeticky efektívna prevádzka s technológiou IO-Link na úsporu nákladov a udržateľné využívanie energie


Kľúčové produkty pre automatizáciu intralogistiky

Objavte širokú škálu produktov, ktoré sú prispôsobené výzvam intralogistiky. Naše produkty vám pomôžu zlepšiť OEE a zabezpečiť kvalitu výroby - od monitorovania stavu až po rozšírenú sledovateľnosť.


Ďalšie informácie o intralogistike a automatizácii vo vašom odvetví


Máte otázky? Potom sa obráťte na našich odborníkov na intralogistiku!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]