Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Obrábanie kovov

Kritériá pre štandardy zajtrajška

Obrábanie kovov

Spoločnosť Balluff má k dispozícii široké portfólio riešení pre obrábanie kovov, ktoré sme vyvinuli po dlhých rokoch spolupráce s výrobcami strojov a zariadení, ako aj s leteckým a automobilovým priemyslom a ich dodávateľmi. Nezáleží na tom, či ide o aplikácie v oblasti technológie pohonov, konštrukcie nástrojov a foriem, mobility alebo zdravotníckej techniky – presadzujeme inovácie a zabezpečujeme technologický náskok.

Neustále pre vás rozširujeme našu kompletnú ponuku, takže naše portfólio siaha od klasických riešení, ako sú polohové spínače na zisťovanie koncové polohy, všetky typy zaznamenávania pohybov strojov až po sofistikovanú technológiu na meranie, správu a identifikáciu komponentov a nástrojov. A s IO-Link ponúkame prenos dát a komunikáciu „až po posledný meter“. Komunikačný štandard je navyše podstatným prvkom pre implementáciu Smart Factory. Čo prinesie budúcnosť? Naďalej nám dávajte výzvy!

Trieskové obrábanie a tvárniaca technika: Hospodárne a presné – od jednotlivých kusov po veľkú sériu

Obrábacie stroje sú najdôležitejšou časťou modernej výroby. Od nepamäti sme zástancami presnosti a vysokej efektívnosti, pretože bez nich sú sériovo vyrábané, vysoko kvalitné výrobky nepredstaviteľné.

Ako dlhoročný partner v oblasti obrábania kovov vás podporujeme širokým spektrom riešení, ktoré sme vyvinuli a vybudovali v úzkej spolupráci so stúpencami inovácií v oblasti obrábania kovov a s výrobcami strojov a zariadení.

Pokiaľ ide o sústruženie, frézovanie a tvárniacu techniku, neustále sledujeme vaše špeciálne požiadavky. Naše riešenia zaisťujú vysokú dostupnosť zariadení aj vo vysoko dynamických aplikáciách. Či už vyrábate veľké série alebo jednotlivé kusy, využite naše odborné znalosti, ochráňte vaše investície z dlhodobého hľadiska a produkujte hospodárne.

Trieskové obrábanie: Sústruženie

Stretávame sa s nimi každodenne - armatúry, ventily, upevňovacie prvky, ako aj časti motora a prevodovky vo vozidlách, priemyselných strojoch a domácich spotrebičoch. Avšak, ako je možné vyrobiť takéto kovové sériové komponenty obzvlášť lacno? No predsa, keď sa vyrábajú metódou sústruženia a sú pritom konštruované rozsiahlo rotačné symetricky. Predovšetkým diely, ktoré sa vyrábajú v upnutí obrobku a automaticky sa privádzajú a odoberajú. Snímače rozhodujúcim spôsobom prispievajú k tomu, že sa procesy monitorujú s čo najkratšou dobou taktu a vysokým stupňom automatizácie.

Trieskové obrábanie: Frézovanie

Vďaka svojej flexibilite patria frézovacie stroje a obrábacie centrá k najviac rozšíreným obrábacím strojom. Spektrum ich typov siaha od jednoduchých 3-osových systémov cez komplexné viacosové obrábacie centrá až po hybridné stroje, ktoré kombinujú napríklad frézovanie a laserové obrábanie. Najlepší predpoklad na obrábanie kubických obrobkov: správne polohovanie a presné vedenie obrobku pri vysokej rýchlosti. Výzva pre kontrolné meracie systémy. Lebo aj stupeň automatizácie sa neustále zvyšuje. Je preto pochopiteľné, že na výrobu veľkosériových dielov sa čoraz častejšie používajú prepojené stroje.

Tvárniaca technika

Mechanické lisy sa stali neodmysliteľnou súčasťou tvarovacieho obrábania kovov. Mimoriadne vysokokvalitné, ako aj presné nástroje a formy, ktoré sa pritom používajú, sú väčšinou skonštruované na vysoké počty vyrobených kusov. Dlhé doby prestojov si preto nikto nemôže dovoliť. Pretože každá minúta je drahocenná a akékoľvek dlhodobé odstavenie výroby stojí v konečnom dôsledku množstvo peňazí. Hlavne vtedy, keď si poškodenia drahého vybavenia vyžiadajú ich výmenu. Na snímanie presnej polohy lisu počas procesov obrábania sa preto na mnohých miestach používajú riešenia pomocou snímačov. S ich pomocou rozpoznáte chybné funkcie ihneď a zabránite následným chybným funkciám. Pretože váš lis vybavený týmto spôsobom sa v núdzovom prípade okamžite automaticky vypne.


Optimalizácia automatizácie a konštrukčných skupín: Flexibilná implementácia meniacich sa požiadaviek

Spoločnosť Balluff už od 50. rokov minulého storočia nepretržite sprevádza oblasť obrábania kovov a pomáha formovať svet výroby obrábacích strojov: Od klasického, ručne ovládaného stroja po komplexné, automatizované viacosové obrábacie centrum dnešnej doby. Patríme medzi priekopníkov vo vývoji indukčných snímačov. Ako prví sme pred 30 rokmi dokázali zužitkovať ich technológiu na účely RFID pre identifikáciu nástrojov.

Dodnes neustále rozširujeme našu kompletnú ponuku výrobkov pre obrábanie kovu a výrobu obrábacích strojov. Okrem sofistikovanej technológie na meranie, správu a identifikáciu komponentov a nástrojov získate všetky spôsoby na zaznamenávanie pohybov strojov. A s digitálnymi systémovými riešeniami, procesnou senzorikou a procesným monitorovaním vás sprevádzame krok za krokom do sveta IIoT.

Je pre nás preto samozrejmosťou poskytnúť vám kompetentnú podporu v otázke prepojených výrobných systémov. Manipulovanie, preprava a monitorovanie procesov sa vám vďaka spoločnosti Balluf podarí efektívne. A ako výrobca strojov môžete pomocou našich riešení flexibilne implementovať meniace sa požiadavky.

Riešenia pre vretená, upínacie puzdrá, otočné a výkyvné stoly

Medzi výrobcami obrábacích strojov vyhrávajú tí, ktorých ponuka najviac zohľadňuje požiadavky zákazníkov. Vzťahuje sa to tak na odstupňovanie veľkostí, ako aj na funkčnosť. S cieľom hospodárneho využitia trhového dopytu sa všetky individuálne riešenia čoraz častejšie vyrábajú z modulov a konštrukčných skupín. Takéto mechatronické komponenty, ktoré sa skladajú z akčných členov a integrovaných snímačov musia optimálne spĺňať svoje úlohy dokonca pri limitovaných priestorových pomeroch. Sú dostatočne inteligentné na to, aby sa dali prispôsobiť čo najrozmanitejším podmienkam montáže a dimenzovaniu strojov. Týmto spôsobom si zabezpečíte cenné konkurenčné výhody.

Riešenia pre manipuláciu, dopravu a monitorovanie procesov

Prepojené výrobné systémy sa skladajú zo štandardných strojov, ktoré sa spájajú intralogistickými zariadeniami a kontinuálnymi dopravníkmi. Mimoriadne hospodárna koncepcia, pretože pri nízkych nákladoch a malom množstve modifikácií na zariadení sa dajú vyrábať veľké série, ako aj varianty výrobkov. Takzvaná malá procesná technika by mala byť navyše vždy aktuálna. Pretože len takto ich dokáže napríklad nakladač spoľahlivo monitorovať, zabezpečovať distribúciu chladiacich a mazacích kvapalín a sledovať výšku hladiny náplne hydraulických agregátov. Dôležité pritom je: Potrebné zmeny návrhov sa musia dať dobre realizovať, pretože v súčasnosti sa dá pozorovať ich rastúci trend následkom čoraz kratších vývojových cyklov.


Automatizované riadenie nástrojov: Efektívne použitie nástrojov a kedykoľvek informácie o tom, čo sa deje

Automatizované riadenie nástrojov s RFID znamená efektivitu a vysokú dostupnosť strojov. Nástroje možno optimálne využiť a pri používaní sú vždy funkčné. Pretože RFID automaticky oddelí opotrebované nástroje alebo ich vyhodí na opracovanie. A pri každom použití priradí RFID vhodný nástroj. Klesá počet nepodarkov a zvyšuje sa produktivita.

Vďaka automatizovanému riadeniu nástrojov máte ako užívateľ vždy prehľad o cykle nástrojov. Všetky údaje máte k dispozícii v reálnom čase, aby ste mohli identifikovať každý jeden nástroj. Poznáte jeho prestoje a presne viete, kedy a na akom mieste sa použil. Táto transparentnosť vám umožňuje kedykoľvek spätne vysledovať každý proces a optimalizovať vaše plánovanie.

Mnoho spoločností preto využíva možnosť dodatočného vybavenia. Alebo sa pri nákupe nového produktu vedome rozhodnú pre ponuky tých výrobcov obrábacích strojov, ktorí už takéto technológie integrovali. A v neposlednom rade, aby sa pripravili na IIoT.


Zjednodušenie konštrukčných skupín a obrábacích strojov: Kritériá pre štandardy zajtrajška

Spoločnosť Balluff vám poskytuje priekopnícku technológiu, aby ste mohli zjednodušiť a efektívne používať vaše konštrukčné skupiny a stroje.

Pre moderné obrábacie stroje ponúkame vyhodnocovacie jednotky RFID nezávislé od frekvencie, ktoré zaručujú kombinovanú prevádzku rôznych systémov. Dostanete tiež hybridnú hlavu na zapisovanie/čítanie pre nízku a vysokú frekvenciu. Pre efektívne využitie nástroja preto vždy postačuje jeden variant. Využívate maximálnu flexibilitu, šetríte čas a náklady. IO-Link vám zaručuje výkonné riadiace koncepty a zjednodušuje topológiu vašej siete. IO-Link navyše kombinuje bezpečnostnú a automatizačnú technológiu. V otázke bezpečnosti strojov tak môžete využívať všetky výhody IO-Link.

Naše komunikačné riešenia zaznamenávajú všetky údaje od najnižšej automatizovanej úrovne, prenášajú ich a sprístupňujú v nadradených systémoch. Kľúčom k tomu a zároveň priekopníkom pre IIoT je digitálny komunikačný štandard.

S našimi riešeniami vytvárate už dnes štandardy zajtrajška.

Správa nástrojov: Identifikácia nástrojov, úlohy súvisiace s tokom materiálu a manipuláciou sú rýchlo a jednoducho kombinovateľné

Čoraz častejšie sa v moderných výrobných a montážnych zariadeniach používajú systémy RFID rôznych frekvenčných rozsahov – a to v kombinovanej prevádzke. Zatiaľ čo nízkofrekvenčné systémy (LF) sa predovšetkým v kovovom prostredí prejavujú ako obzvlášť robustné a spoľahlivé, vysokofrekvenčné systémy (HF) bodujú vysokou rýchlosťou a väčšou vzdialenosťou pri čítaní/zapisovaní.

Naša vyhodnocovacia jednotka BIS V po prvýkrát poskytla použitie ovládača nezávislého od frekvencie. Vďaka nej môžete súčasne prevádzkovať až štyri vysokofrekvenčné HF (13,56 MHz) a nízkofrekvenčné LF (70 ... 455 kHz) hlavy na zapisovanie/čítanie na vyhodnocovaciu jednotku. Jeden variant tak postačuje na kompletné a automatické spätné vysledovanie a riadenie celého toku materiálu.

Naša hybridná hlava na zapisovanie/čítanie pre frekvenčné rozsahy 70/455 kHz a 13,56 MHz vám sprístupňuje ďalšiu dimenziu. Teraz sa už nemusíte rozhodovať medzi nízkou a vysokou frekvenciou. Pretože s touto hlavou na zapisovanie/čítanie obsluhujete obidve frekvencie súčasne. Jednoducho ju pripojte k našej vyhodnocovacej jednotke BIS V nezávislej od frekvencie. Na tieto účely použite iba dva vstupy pre hlavu na čítanie a stanete sa flexibilnejšími ako kedykoľvek predtým.

Digitálna komunikácia vytvára pridanú hodnotu: Zosieťovanie všetkých procesov obrábania kovu

Podporíme váš vstup do inteligentnej automatizácie. S riešeniami pre celý proces obrábania kovov a nosnými konceptmi pre Priemyselný internet vecí. Od začiatku tak budete udržiavať krok s digitálnym svetom.

IIoT spočíva na dostupnosti všetkých relevantných údajov v reálnom čase, ako aj na schopnosti získavať informácie z údajov a odvodiť optimálny proces tvorby hodnôt v akomkoľvek okamihu. Túto dostupnosť zaisťujú riešenia pomocou snímačov a systémové riešenia Balluff. V kombinácii s našou sieťovou a spojovacou technológiou sa údaje zaznamenávajú, prenášajú a poskytujú sa základné informácie. Všetky údaje sa interpretujú a preposielajú do nadradených systémov, ako je riadenie alebo cloud.

Centrálnym prvkom úspešného zosieťovania všetkých úrovní je komunikácia prostredníctvom IO-Link. Pretože digitálny štandard sprístupňuje údaje z úrovne snímačov/akčných členov a komunikuje až po posledný meter. Vďaka podrobným diagnostickým informáciám umožňuje IO-Link inteligentné monitorovanie podmienok a predvídateľnú údržbu. Centrálna parametrizácia umožňuje rýchlu zmenu formátu a receptúr tak, aby ste mohli flexibilne a efektívne plniť požiadavky, ako je veľkosť šarže 1.

Univerzálne, jednoduché a flexibilné: IO-Link, Modulárne riadiace koncepty

Digitálny komunikačný štandard IO-Link je možné použiť univerzálne, dokáže zosieťovať najrozličnejšie zariadenia a zaručuje flexibilné koncepty riadenia pre obrábanie kovov. Všetko, čo potrebujete, sú len netienené, trojžilové alebo štvoržilové štandardné priemyselné káble. Tie sú vysoko flexibilné a vhodné pre mnoho cyklov ohýbania. Dajú sa ľahko zapojiť a sú cenovo veľmi výhodné. Zapojenie je štandardizované s konektormi M5, M8 alebo M12.

Práve protokol prevádzkovej zbernice umožnil zariadenie bez skriňového rozvádzača a obrovské náklady pri inštalácii s drahými medenými káblami sú minulosťou. Pretože kábel zbernice prepojil komponenty najrozličnejších úrovní a nahradil množstvo paralelných vetiev vedenia.

Ale iba IO-Link je výkonný, jednoduchý a cenovo výhodný – univerzálny a flexibilný súčasne. Vďaka tomu je možné označiť IO-Link ako univerzálne rozhranie – USB pre automatizáciu.

Všestrannosť IO-Link tým zďaleka nekončí. So Safety over IO-Link dostanete od spoločnosti Balluff prvé bezpečnostné riešenie s možnosťou integrácie do IO-Link, ktoré spája bezpečnostnú a automatizačnú technológiu v jednom systéme. IO-Link vám poskytuje tak podrobnosti o snímači/akčnom člene, ako aj zabezpečené informácie, takže s naším konceptom zabezpečenia využijete to najlepšie z oboch svetov.

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]