Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Získavanie energie

Hospodárnosť dnes a zajtra

Získavanie energie

Energetický priemysel si musí poradiť s klimatickými zmenami, demografickým vývojom a obmedzenou dostupnosťou fosílnych zdrojov energie. Takéto rámcové podmienky si vyžadujú nové a inovatívne riešenia. Veterné parky blízko pobrežia alebo solárne zariadenia na púšti: Rozdelenie výroby elektrickej energie na množstvo jednotlivých systémov a bezprostredný vplyv extrémnych faktorov okolitého prostredia kladú vysoké požiadavky na kvalitu použitých komponentov.

Spoločnosť Balluff je významným prínosom pre všetky energetické odvetvia: Dostanete spoľahlivé riešenia na ťažbu ropy a plynu, na konvenčné získavanie energie, ako aj pre obnoviteľné energie z vetra, slnka a vody. Každý jednotlivý komponent pritom presvedčí robustnosťou a kvalitou.

U nás využijete celosvetovú sieť technického poradenstva, odbytu, popredajného servisu a zásobovania náhradnými dielmi. Okrem toho spolupracujeme s výrobcami zariadení a dodávateľmi čiastkových systémov. To vám zaručí optimálne riešenia.

Veterná energia: High-tech elektrárne s vysokou efektívnosťou

Moderné veterné elektrárne ponúkajú mimoriadne vysoký stupeň efektívnosti. Dnešné zariadenia produkujú približne o 20-krát viac elektrického prúdu než zariadenia spred 20 rokov – a to s nižšími nákladmi. Napriek tomu predstavujú veterné parky veľkú investíciu, ktorá si vyžaduje vysokú mieru disponibility. Dosiahnuť sa to dá len vtedy, keď sú všetky komponenty extrémne spoľahlivé a fungujú bez výpadkov. Spoločnosť Balluff preto už dlho spolupracuje s poprednými výrobcami. Ponúkame vám know-how špecifické pre odvetvie a zabezpečujeme najvyššiu kvalitu – tak pre on shore, ako aj pre off shore zariadenia.


Solárne elektrárne: Slnko dodáva mnohonásobok potreby energie

Solárno-tepelné elektrárne poskytujú výkony 100 MW a viac. Aby sa umožnila výroba tejto energie, musia sa tisíce zrkadiel nastaviť do presnej polohy a musia neustále sledovať dráhu slnka. Vyžaduje si to mimoriadne presné snímače, ktoré odolajú aj extrémnym okolitým podmienkam, napr. v púštnych oblastiach. Vyvinuli sme meracie systémy, ktoré vám umožnia spoľahlivé zaznamenávanie týchto pohybov a výstavbu efektívnych zariadení.


Sila vody: V spleti obnoviteľných energií nevyhnutné

Sila vody má v súčasnosti v rámci spleti zdrojov obnoviteľnej energie významné postavenie a ukrýva ešte stále veľký objem nevyčerpaného potenciálu. Na bezpečné ovládanie ohromnej sily vody sú potrebné spoľahlivé, maximálne presne pracujúce regulačné systémy.

Spoločnosť Balluff vám poskytuje podporu s vysoko presnými riešeniami zo snímačov a systémov merania dráhy.


Konvenčné elektrárne: Ešte stále dôležití dodávatelia energie

Efektívne a ekologické spaľovacie procesy v konvenčných elektrárňach si vyžadujú turbíny a generátory s vysokou presnosťou regulácie napr. v elektrárňach, ktoré sa pripájajú počas špičky odberu. Zároveň majú kontinuálne zvyšovať účinnosť a zabezpečovať disponibilitu.

Požiadavky na techniku sú teda právom extrémne vysoké. S maximálne presnými riešeniami od spoločnosti Balluff ich môžete splniť bez problémov. Našu techniku sme dimenzovali pre takéto aplikácie.


Ťažba ropy a plynu: Konkurencieschopnosť s fosílnymi nositeľmi energie

Ropa a plyn ešte stále hrajú rozhodujúcu rolu pri získavaní energie. Medzičasom však do verejného a politického povedomia prenikajú aj iné technológie. Napríklad procesy Power-to-X, pri ktorých sa môžu vyrábať syntetické plyny alebo palivá z obnoviteľnej energie elektrolýzou vodíka a následnými procesnými krokmi (metanizácia). Tieto palivá sa dajú používať tam, kde je potrebná vysoká hustota energie. Potrebné sú nato aj naďalej osvedčené komponenty z výroby zariadení (napr. ventily a kompresory).

Spoločnosť Balluff vám poskytne podporu s robustnou, precíznou a bezúdržbovou senzorikou. Samozrejmosťou je ochrana pred výbuchom s mnohými medzinárodnými osvedčeniami.


Naše silné stránky: Vysoká presnosť a kompetencia

V spoločnosti Balluff ponúkame široké a rozmanité spektrum riešení, aj inovatívne koncepty, aby ste mohli optimálne realizovať svoje individuálne požiadavky v energetickom sektore. Napríklad s našimi indukčnými snímačmi odolávajúcimi vysokému tlaku, snímačmi na meranie pozície do Ex prostredia alebo maximálne spoľahlivou redundantnou BTL technikou, ktorá sa dá jednoducho integrovať priamo do hydraulického valca. Jednotlivé komponenty pri vývoji prešli skúškou životnosti HALT, takže využijete výhody ich veľkej odolnosti a dlhej životnosti: pri vetre a vlnách, pri silnom slnečnom žiarení a aj v oblastiach ohrozených výbuchom.

Naše riešenia využívajú spoľahlivú a vyspelú komunikáciu, ktorá bez obmedzenia spĺňa vysoké požiadavky v energetike. Podporuje zabezpečenie proti výpadkom techniky zariadení a regulácie. So systémom IO-Link využijete komunikačnú kompetenciu, s ktorej pomocou zvládnete aj budúce požiadavky. S IO-Link vytvoríte infraštruktúru na bezpečné zvládnutie narastajúceho objemu údajov a ich prenosu. Z údajov môžete čerpať dodatočné informácie a použiť ich pre odladenie rýchleho a flexibilného procesu. Budete tak na budúcnosť lepšie pripravení.

Regulácia a riadenie – všetko pod kontrolou: Každý jednotlivý komponent prispieva svojím dielom

Kto hovorí o zabezpečení proti výpadkom v technike zariadení a regulačnej technike, myslí často najskôr na kvalitu veľkých komponentov. Pritom sú často v úzadí práve tí menej povšimnutí spoluhráči, ktorí sú zodpovední za prerušenia či dokonca výpadky. Na prvom mieste napájanie napätím – s vplyvom na všetky časti zariadenia.

Dôležitú rolu zohrávajú rovnako aj káble a elektrické spojenia. Tieto prenášajú do riadenia signály snímačov a hlásia pozíciu, polohu, tlak, ako aj ďalšie parametre. V spoločnosti Balluff dostanete spoľahlivú kvalitu. Pomôžeme vám pri spoľahlivej prevádzke vášho zariadenia.

Downloads

  • Industry brochure energy production

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]