Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Doprava

Riešenia pre budúcnosť

Dopravné inžinierstvo

V dynamickom prostredí dopravných technológií je rozhodujúca efektívnosť, bezpečnosť a stála pohotovosť. Rýchly rast globálnej dopravy zvyšuje nároky na plynulosť dopravy, riadenie a monitorovanie parkovísk až po automatické rozpoznávanie evidenčných čísel a monitorovanie rýchlosti vozidiel. Náš sortiment inovatívnych priemyselných kamier a vstavaných Machine Vision riešení je navrhnutý na riešenie týchto výziev a maximalizáciu efektívnosti a bezpečnosti dopravných systémov. Vďaka úzkej spolupráci s poprednými priemyselnými firmami držíme prst na pulze moderných technológií, aby sme mohli poskytovať na mieru šité a vysoko efektívne riešenia.

Cestná doprava so spoločnosťou Balluff

Naše priemyselné kamery, špeciálne navrhnuté na použitie v náročných podmienkach, pomáhajú čeliť výzvam cestnej dopravy. Mýtne systémy, monitorovanie parkovísk, monitorovanie dopravy, riadenie svetelnej signalizácie, monitorovanie rýchlosti, automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel, rýchlostné lapače, úseková kontrola alebo klasifikácia vozidiel - ponúkame odolné a spoľahlivé komponenty pre vaše riešenie. Naša technológia umožňuje zlepšiť dynamiku a bezpečnosť dopravy, podporuje efektívne využívanie infraštruktúry a pomáha znižovať dopravné zápchy a emisie.

Dôležité aplikácie v doprave

Naše komponenty podporujú našich zákazníkov pri zavádzaní inovatívnych riešení na riadenie dopravy.


Lodná a letecká doprava

Naše výrobky sa používajú nielen v cestnej, ale aj v lodnej a leteckej doprave. Na mori monitorujú kabíny alebo nákladné priestory a pomáhajú koordinovať lodnú dopravu. V letectve a kozmonautike optimalizujeme dopĺňanie paliva vo vzduchu, podporujeme bezpilotné lietadlá a umožňujeme experimenty v beztiažovom stave.


Ďalšie inovatívne aplikácie

Naše Machine Vision produkty sa používajú nielen v každodennej cestnej premávke, ale aj v zložitejších oblastiach dopravnej techniky. Patria sem napríklad prieskumné a mapovacie projekty, kde naše technológie podporujú presný zber a analýzu informácií, ako monitorovanie stavu ciest, vytváranie veľmi podrobných máp na navigačné účely alebo monitorovanie a dokumentovanie zmien životného prostredia.


Dôležité produkty a služby

Naše priemyselné kamery, pokročilé Machine Vision riešenia a inovatívne 3D produkty sú špeciálne navrhnuté na použitie v náročných priemyselných aplikáciách. Ponúkame aj rozsiahlu softvérovú podporu a služby, aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám.


Kontaktujte nás

Spoločnosť Balluff, priekopník v oblasti technologických inovácií aktívne formuje budúcnosť dopravných technológií. Naším cieľom je zmeniť mobilitu zajtrajška na bezpečnejšiu, efektívnejšiu a udržateľnejšiu. Chcete sa dozvedieť, ako zvládame náročné výzvy v oblasti dopravnej techniky? Tešíme na vaše otázky! Objavte budúcnosť dopravných technológií so spoločnosťou Balluff.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]