Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

Onze verantwoordelijkheid

Onze milieubescherming: wij handelen volgens een totaalaanpak en duurzaam.

Verantwoordelijkheid is de principiële houding van de onderneming Balluff. Ons grondbeginsel luidt: wij denken en handelen vandaag al voor morgen. Dat passen wij consequent toe – van de grootste productievestiging tot en met het kleinste verkoopfiliaal.

De bescherming van het milieu heeft bij Balluff hoge prioriteit: de steun hiervoor van onze bedrijfsleiding is een belangrijke voorwaarde voor het alomvattende milieumanagement van de onderneming. Alomvattend omdat wij ons heel bewust laten leiden door de behoeften van alle betrokkenen, bijvoorbeeld klanten, medewerkers, steden en gemeenten.

Respectvol omgaan met het milieu en ressourcebesparend werken is voor ons geheel vanzelfsprekend. Wij bewaken continu onze milieuprestaties, zoeken naar wegen voor verbetering en leiden daaruit relevante maatregelen af. Hulpbronnen worden bij Balluff efficiënt verworven en toegepast, het energie- en waterverbruik en de uitstoot in het milieu in de onderneming worden regelmatig geanalyseerd en geminimaliseerd. Milieu-eisen en voorschriften worden vanzelfsprekend door ons nageleefd en bij de omzetting deels zelfs aangescherpt.

Zo wordt bijvoorbeeld de gebouwentechniek in onze fabrieken voortdurend verder ontwikkeld: in onze vestiging in Brazilië werd de airconditioning op de productieafdeling vervangen door een nieuwe efficiëntere installatie. Door de klimatiseringsoplossingen voor individuele ruimtes wordt eveneens energie gespaard. Door de optimalisering van de airconditioning, de aanpassing van de verwarmingstechniek, een intelligente besturing van de gebouwentechniek en de omschakeling van sommige afdelingen in onze vestigingen in Neuhausen, Veszprém en Chengdu op LED-verlichting konden wij ons energieverbruik aanzienlijk verlagen. Ons nieuwe gebouw in Chengdu wordt zelfs geheel met LED-techniek verlicht. Om onze CO2-uitstoot te verminderen, maken wij gebruik van hernieuwbare energiebronnen: In Neuhausen is een fotovoltaïsche installatie geïnstalleerd, in Veszprém een thermische installatie voor zonne-energie.

Tussen onze fabrieken in Neuhausen en Chengdu maken wij gebruik van herbruikbare verpakkingen. Aangeleverd verpakkingsmateriaal en wegwerpverpakkingen worden consequent gerecycled, en indien nodig optimaliseren wij ook de afmetingen van de kartonnen dozen. Daardoor voorkomen we de verkwisting van vulmateriaal en leveren wij onze bijdrage aan het spaarzame gebruik van hulpbronnen.

Ook voor een duurzame mobiliteit ontwikkelen wij voortdurend nieuwe oplossingen: in Neuhausen werd in 2015 een laadstation voor elektrische auto's geïnstalleerd; enkele medewerkers hebben daar op eigen initiatief een carpoolingsysteem opgezet. Wij stellen voor onze medewerkers in de fabrieken in Veszprém en Chengdu een shuttlebus ter beschikking. Daarnaast stimuleren wij ook gericht het milieuvriendelijke gedrag van ons personeel: medewerkers van wie de lease-auto's van de firma minder dan 120 gram CO2 per kilometer uitstoten, krijgen een hogere vergoeding op hun leasingbedragen. En om geheel van bepaalde ritten af te zien, maken wij voor interne besprekingen in toenemende mate gebruik van videoconferenties.

Ter verbetering van een alomvattend milieu- en gezondheidsbesef in de onderneming ondersteunen en motiveren wij onze medewerkers regelmatig en benutten hun bijdragen in het kader van ons ideeënmanagement. Zodoende neemt iedere medewerker verantwoordelijkheid op zich voor het milieu en zet zich in voor de bescherming hiervan. Het grootste deel van de Balluff-medewerkers werkt tegenwoordig al in een vestiging met een conform ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Wij werken eraan dat het er steeds meer worden. Ongeacht of de vestigingen gecertificeerd zijn of niet, verplichten zij zich elk jaar om eigen milieudoelstellingen na te leven. Want ons milieubeleid heeft nog veel ambitieuze doelstellingen voor ogen: Balluff streeft ernaar om ecologische duurzaamheid wereldwijd als constante factor te vestigen. Daarbij bekijken wij vanuit ecologisch oogpunt ook de complete levenscyclus van onze producten van de ontwikkeling tot en met de verwijdering.

Ook veel van onze sensoren staan in dienst van het milieu: talrijke producten van ons worden toegepast op het gebied van de vernieuwbare energieën en helpen daar om de effectiviteit te verhogen of dragen bij aan de veiligheid van de installatie. En met onze bijzonder duurzame producten ondersteunen wij onze klanten om op economisch gebied spaarzaam met hulpbronnen actief te zijn.

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]